National Archives/Accession Number 72-929
Albert Speer, Nürnbergprocessen, andra världskriget

Fem skäl till att Albert Speer stannade vid Hitlers sida

Arkitekten Albert Speer var en av de få sympatiska figurerna i Hitlers inre krets. Så varför sa han inte ifrån?

Albert Speer gjorde under 1930-talet blixtkarriär genom att omsätta Hitlers mastodontiska arkitekturidéer till verklighet. När kriget satte stopp för byggandet tog han över posten som rustningsminister.

Trots att det måste ha varit uppenbart för Speer att han var en del av en av historiens brutalaste regimer, stannade han vid Hitlers sida in i det sista – även när det var tydligt för alla att kriget var förlorat.

Vad var det som fick den begåvade akademikern med sin stora tekniska förmåga att sälja sin själ till Hitler?

AMBITIONER

Zeppelinfeld, Nürnberg, Albert Speer

Speer vann Hitlers gunst genom sin arkitektoniska utformning av partidagarna i Nürnberg.

© Stoja-Verlag Paul Janka, Nürnberg

Drömjobb skulle ge evig berömmelse

Albert Speer kom från en arkitektfamilj och tog 1927 examen som arkitekt. Den ekonomiska krisen satte dock käppar i hjulet för karriären.

Inför nazisternas partidagar 1933 skickade Speer in ett förslag till utformningen av mötesområdet. Hitler såg skisserna och anställde genast Speer.

Som Hitlers chefsarkitekt fick Speer en obegränsad budget för arbetet med att förverkliga Füherns storslagna fantasier.

Speer hoppades att byggnaderna skulle ge honom professionellt erkännande och berömmelse – oavsett hur det gick i kriget.

FASCINATION

Albert Speer, Adolf Hitler, Berchtesgaden

Speer var en flitig gäst i Hitlers residens i Berchtesgaden.

© Shawshots/Imageselect

Hitlers ”magi” trollband Speer

Speer hörde Hitler tala första gången i december 1930 och han fängslades av nazistledarens storvulna idéer. Kort därefter gick han med i partiet.

”Jag valde inte NSDAP, utan att följa Hitler, vars magiska kraft fångade mig första gången jag såg honom”, berättade Speer i sina memoarer.

Känslorna var ömsesidiga, och Speer blev en del av Führerns allra innersta krets.

”I den utsträckning som Hitler hade vänner, måste jag ha varit en av de närmaste”, sa Speer under Nürnbergprocessen.

MAKTBEGÄR

Albert Speer, vapenfabrik, Tredje riket

Speer besökte ofta vapenfabrikerna för att hålla modet uppe hos arbetarna. Bilden är från 1944.

© Shutterstock

Organisatorisk begåvning gav makt

Speer kunde mer än att rita byggnader. Det demonstrerade han, när Hitler 1942 utnämnde honom till rustningsminister med ansvar för att förse försvarsmakten med materiel.

Den nye rustningsministern levererade. Under Speers ledning fördubblades Tysklands produktion av krigsmateriel.

Posten gjorde honom till en av rikets mäktigaste män, och det trivdes han med.

”Jag blev korrumperad och berusad av begär efter att utöva makt, att styra och ställa med människor och få sista ordet vid viktiga beslut”, skrev han senare.

SKULD

V-2, Mittelwerk, tvångsarbete

Historiker uppskattar att enbart produktionen av V-2-raketerna kostade 10 000 tvångsarbetare livet.

© Shutterstock

För sent att dra sig ur

Speers bedrifter som rustningsminister gjorde att han uppmärksammades både inom landet och utomlands. Det var därför omöjligt att undgå skuld genom att avgå.

Skulden omfattade bland annat rustningsindustrins användning av tvångsarbetare – en krigsförbrytelse enligt internationell lag.

Omkring en halv miljon fångar från koncentrationsläger slet under 1944 i Speers vapenfabriker. Dödssiffrorna var höga – till exempel dog 20 000 av 60 000 fångar från koncentrationslägret Dora-Mittelbau under arbetet.

Det brottet gjorde att Speer av domstolen i Nürnberg dömdes till 20 år i fängelse.

FRAMTIDSPLANER

Wilhelm Keitel, andra världskriget, Tysklands kapitulation

Generalfältmarskalk Wilhelm Keitel undertecknade den 8 maj 1945 formellt Tysklands kapitulation.

© National Archives 531290

Upprustning skulle framtidssäkra karriären

Trots att Speer mot slutet av kriget måste ha vetat att Tyskland skulle förlora, fortsatte han sitt arbete med oförminskad iver.

Målet var att göra Tyskland så starkt att de allierade skulle bli tvungna att ge upp kravet på en villkorslös kapitulation.

Ansträngningarna fortsatte även efter Hitlers död, när Speer fick en ministerpost i efterföljaren Dönitz regering.

Speer hoppades att en förhandlingsfred skulle ge honom en ledande roll i efterkrigstidens Tyskland. Men hans förhoppningar grusades. Den 8 maj 1945 kapitulerade Tyskland villkorslöst.