SYDENGLAND/NORMANDIE 25/7 -4/8

Följ med på en militäriskhistorisk resa på båda sidor kanalkusten ”Dagen – D”