Stridsflyg över Sverige under kriget

Under andra världskriget kunde man se utländska militärplan flyga över Sverige. Var det egentligen tillåtet?

En amerikansk B-17 Flying Fortress som nödlandat i Sverige.

© Niclas Östergrens samling/Forced Landing Collection

Under krigsåren skedde runt 16 000 kränkningar av svenskt luftrum. De första krigsåren dominerade tyska flygplan, medan det under den senare delen av kriget främst var amerikanska och brittiska plan som kom in över svenskt luftrum. Enstaka kränkningar gjordes också av sovjetiska plan.

De flesta otillåtna flygningarna in över svenskt luftrum var relativt harmlösa och varade bara i några få minuter. Men en del kränkningar var allvarligare.

Tyskt plan sköts ned

I april 1940 sköts ett tyskt plan ned över Uddevalla och de två ombord omkom.

Den 20 maj 1940, medan striderna pågick i Narvik, kom ett tyskt flygplan in över Vassijaures station några kilometer från Riksgränsen och besköts av svenska soldater på marken. Planet besvarade elden och en värnpliktig från Piteå dödades.

Skadade allierade bombplan nödlandade ofta i Sverige där besättningarna internerades. Inte minst på sommaren 1944 landade ett stort antal amerikanska bombplan på Bulltofta, Malmös flygplats. På flera kyrkogårdar i främst södra Sverige finns i dag allierade krigsgravar som bland innehåller omkomna flygare.

Sovjetiska bomber mot svenska städer

Den 21 februari 1940 släppte sovjetiska plan bomber över Pajala, men tursamt nog skadades bara två personer lindrigt. Relativt väl gick det även natten mellan den 22 och 23 februari 1944, då sovjetiska bomber föll över Stockholm, Södertälje och Strängnäs, även nu med endast två lindrigt skadade som följd.

Minnesplatta efter bombfällningen över Slottsparken i Malmö under andra världskriget.

Minnesplatta i Malmö efter den brittiska bombfällningen 1940.

© Jorchr

På hösten 1940 hade ett brittiskt plan fällt bomber över Malmö, men utan större förödelse än lättare husskador. I november 1943 släppte ett brittiskt bombplan sin bomblast över det mörklagda Lund.

Ingen människa skadades men mängder av fönsterrutor förstördes. I samtliga fall, möjligen med undantag för Pajala, handlade det om någon form av misstag.

Bara kurirplan tilläts

Inga utländska flygningar över Sverige var tillåtna under andra världskriget, med undantag för allierade kurirplan från Bromma till Storbritannien och tyska mellan Oslo och Helsingfors, i bägge fallen under reglerade förutsättningar. Däremot fick tysk trupp transiteras på svensk järnväg fram till augusti 1943, och tyska fartyg ibland segla på inre svenskt vatten.

Den kränkning över Östergötland som beskrivs i frågan visar snarast på luckorna i det svenska luftförsvaret. Sverige fick tillgång till radar först 1944, dessförinnan var det visuell spaning från bland annat luftbevakningstorn som gällde.

Ytterst sällan hann svenska jaktplan upp, utan i stort sett allt försvar skedde med markbaserat luftvärn som med varierande framgång sköt mot de främmande planen.

Vad gäller just den här kränkningen borde det gå att hitta ytterligare uppgifter om den på Krigsarkivet i Stockholm och det där förvarade arkivet från försvarsstabens luftförsvarsavdelning. Där finns sammanställningar av alla uppgifter om kränkningar som sändes in från luftförsvaret i hela landet. Eftersom tidsuppgifterna är lite osäkra så kan det krävas en del arbete, men hopplöst är det inte.

Publicerad i Populär Historia 472017