Shutterstock
Gravrøver Kurland

Smutsig kapplöpning om världskrigets döda

I Lettland utkämpas dagligen ett krig med spadar och metalldetektorer. Gravar från andra världskriget plundras av gravskändare, medan en grupp frivilliga försöker förhindra att de döda glöms bort. Det är en kapplöpning mot tiden.

De stupade soldaterna finns överallt i Lettland. Under vägar, i skogar och under skolor ligger tusentals stupade soldater från andra världskriget, bortglömda och oidentifierade.

De döda är eftertraktade av så kallade black diggers, som letar efter vapen, hjälmar och medaljer, föremål som kan göra gravplundrarna rika.

”Beroende på vilket föremål det rör sig om kan de säljas på svarta marknaden för allt från ett par hundra dollar till hundratusentals dollar”, berättar den lettiske historikern och författaren Valdiz Kuzmins.

Omöjligt att identifiera de döda

Föremålen hittas vanligen på de jordiska kvarlevorna av de soldater som i all hast begravdes på slagfältet. Därför är gravplundringen ett stort problem.

”När man avlägsnar föremålen går det inte längre att identifiera den döde”, säger Kuzmins.

Han får uppbackning från Thomas Schock, som leder avdelningen för exhumering inom den tyska krigsgravskommissionen, som ansvarar för tyskar som stupat i krig. Enligt Schock, vars avdelning identifierar de döda som hittas, är det ett växande problem.

”Till en början handlade det om att hitta kängor och annan utrustning, sedan blev det guldtänder. Nu är vi inne i en ny våg där folk är ute efter värdefulla militära utmärkelser och uniformsdelar.”

Se inspelningar från utgrävningen av stupade soldater från andra världskriget i Lettland.

Frivilliga letar efter de döda

Tyskarna har nu inlett ett samarbete med frivilligorganisationen Legenda, som på eget initiativ letar igenom bland annat den lettiska halvön Kurland, där 200 000 tyska och ryska soldater stupade i slutet av andra världskriget.

Organisationen hittar och gräver ut hundratals bortglömda soldater, vars ben och ägodelar skickas till myndigheterna varje år.

Kapplöpningen om att hitta de döda soldaterna före gravplundrarna är dock svår att vinna, för slagfältet på Kurland är både stort och glesbefolkat. Därför är det sällan gravplundrarna upptäcks.

Skandinaver bland de återfunna

En av de frivilliga i Legenda är holländske Kim Blok, som är kapten i den nederländska armén:

”De stupade är soldater som jag. Det sista man vill är att bli lämnad och bortglömd på slagfältet utan att få någon begravning. Ett krig är inte slut förrän den sista soldaten är begravd. Det är därför jag vill vara med.”

Legenda har inte bara hittat tyskar och ryssar. Bland de återfunna finns även danskar som stred tillsammans med tyskarna.