GL Archive/Imageselect
Slaget ved Leyte Gulf

Vilket sjöslag är historiens största?

I oktober 1944 närmar japanska och amerikanska örlogsfartyg sig varandra i farvattnet kring Filippinerna. Slaget skulle en gång för alla avgöra kriget i Stilla havet.

Det största sjöslaget sett till ­far­tygens sammantagna storlek är slaget vid Leyte, som utkämpades den 23–26 oktober 1944 utanför de filippinska öarna Leyte, Samar och Luzon.

Slaget sträckte sig över mer än 250 000 km² och involverade flera hundra fartyg, bland annat det japanska slagskeppet Yamato – världens största örlogsfartyg.

Nästan 200 000 män deltog i slaget, som utkämpades i luften, på och under ytan.

Före slaget hade allierade styrkor invaderat ön Leyte för att kapa den japanska oljeförsörjningen och isolera Japan från de områden som landet hade erövrat under kriget.

Japanerna satte in sina största enheter i striderna för att avvärja invasionen, men slogs tillbaka av den amerikanska flottan.

Omkring 10000 unga japanska män omkom i vågorna.

© Pictures from History/Bridgeman Images

I ett försök att ­undvika det förestående nederlaget genomförde japanska piloter krigets ­första, desperata självmordsattacker.

Trots det förlorade japanerna det blodiga slaget och de stora förlusterna försvagade landets flotta för resten av kriget.

De allierade förlorade cirka tretusen man och sex fartyg, medan de japanska ­förlusterna uppgick till mer än 10 500 man och tjugoåtta sänkta fartyg.