Head to Head by Nicolas Trudgian © Military Gallery Wendover UK
slaget om storbritannien luftduell

Snabbguide: Luftkriget mot Hitler

I drygt tre månader lyckades det engelska flygvapnet hålla stånd mot Luftwaffe i luftrummet över Engelska kanalen och södra England. Sedan fick rasande hämndlystnad Hitler att göra en strategisk blunder.

När?

Cirka den 10 juli till den 31 oktober 1940

Var?

Luftrummet över och kring Storbritannien

Hur?

Den 10 juli 1940 angriper tyska bombplan brittiska konvojer av handelsfartyg. Angreppen fortsätter under de följande dagarna och brittiska jaktplan sätts in för att försvara konvojerna.

I slutet av månaden ställs konvojtrafiken dock in, eftersom försvaret har blivit för krävande. I augusti börjar tyskarna i stället bomba brittiska flygbaser och radarstationer.

Britterna lyckas emellertid snabbt reparera många av skadorna och industrin producerar hela tiden nya flygplan, som Royal Air Force (RAF) sätter in i striderna mot de angripande tyska flygplanen.

Den 15 augusti slås ett stort tyskt flyganfall mot den brittiska ostkusten tillbaka av brittiska jaktplansstyrkor, vars piloter lyckligtvis är stationerade i den delen av landet för att återhämta sig och utbildas.

Den 24 augusti bombas London, varpå den brittiske premiärministern Winston Churchill som vedergällning skickar bombplan mot Berlin.

Nazitysklands diktator, Adolf Hitler, svarar genom att ge order om att de tyska flyganfallen ska koncentreras till London i stället för att attackera de brittiska flygbaserna.

Varför?

I juni 1940 hade Nazityskland genom sitt blixtkrig på västfronten intagit Belgien, Nederländerna och Frankrike. Tyskarnas nästa mål var Operation Seelöwe, kodnamnet för en invasion av Storbritannien via Engelska kanalen.

Innan invasionen kunde genomföras var tyskarna dock tvungna att besegra det brittiska flygvapnet.

Hitlers beslut att bomba London i stället för det brittiska flygvapnets infrastruktur innebar dock att tyskarna aldrig fick det nödvändiga luftherraväldet över öriket. Därför fick nazisternas invasionsplaner skrinläggas.

”Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket.” Winston Churchill lovordar piloterna i Royal Air Force under slaget om England 1940
churchill segertecken

Winston Churchill

© Bridgeman Art Library/Ritzau Scanpix

Efter de tyska flyganfallen låg stora delar av London i ruiner. Den brittiska befolkningen lät sig emellertid inte skrämmas av terrorbombningarna.

© FL Historical s/Imageselect

Vad hände sedan?

Slaget om Storbritannien går under hösten 1940 över i det som britterna kallar blitzen, en period med frekventa flyganfall mot brittiska storstäder.

  • Den 4 september 1940: Adolf Hitler lovar i ett tal att hämnas för den brittiska bombningen av Berlin genom att jämna London med marken.
  • Den 7 september: De systematiska bombningarna av den brittiska huvudstaden inleds. Tretusen invånare omkommer under den första veckan.
  • Den 14 november: Omfattande bombningar av industristaden Coventry. Tre fjärdedelar av stadens krigsindustri slås ut och sexhundra personer omkommer.
  • Den 30 december: Genom att kombinera spräng- och brandbomber antänder tyskarna 1 500 bränder i London.
  • Den 11 maj 1941: Blitzen avbryts, eftersom Nazityskland i stället behöver lägga kraft på att förbereda invasionen av Sovjetunionen. Tyskarna fällde totalt 190 000 brandbomber över London under blitzen.

Läs också: Britternas katastrofala bombning av Franska skolan i Köpenhamn under andra världskrigets sista månader.