hommageauxheros.fr

Nöjespark om D-dagen väcker ilska

En planerad temapark i Normandie har hamnat i motvind. Ett Disneyland om andra världskriget? Nej, tack! Investerare ska inte få slå mynt av våra anhörigas uppoffringar, rasar efterlevande till de stupade.

År 2025 ska en temapark om D-dagen öppna i Normandie. Anläggningen har fått namnet Tribute to the Heroes – En hyllning av hjältarna, men namnet blidkar inte projektets kritiker.

Anhöriga till de stupade och lokala fransmän motsätter sig projektet, som ska tjäna pengar på de blodiga striderna den 6 juni 1944. Kritikerna kallar den planerade turistattraktionen för ”D-dag Land” – med tydlig hänvisning till Disneyland.

Temaparken ska anläggas på ett 75 hektar stort område mellan de amerikanska landstigningsstränderna Utah och Omaha i närheten av Bayeux. Enligt planen kommer den att locka 600 000 turister om året.

Temaparken ska ha en teater med tusen platser. Där ska skådespelare och statister uppträda mot en rörlig bakgrund med bilder från kriget.

© hommageauxheros.fr

Skulle vi förbjuda Saving Private Ryan?

I ett öppet brev har 700 historiker och anhöriga till soldater som stred och stupade i Normandie uttryckt sin ilska över projektet:

”Vi förfäras av att minnena av dem ska förvandlas till en turistattraktion. Att ge tillstånd till detta projekt kommer att nedvärdera och förringa deras smärta och deras uppoffringar – och framställa våra anhöriga som kuriositeter i ett penninghungrigt underhållningsspektakel”, förkunnar gruppen.

Frankrikes tidigare försvarsminister och ordförande för regionen Normandie, Hervé Morin, försvarar emellertid projektet:

”Vi har fem miljoner besökare i Normandie varje år. Vill folk att vi stänger alla verksamheter som har med landstigningen i Normandie att göra? Var det någon som krävde att vi skulle förbjuda filmen Saving Private Ryan?”