IWM/Getty Images

Japans angrepp på Indien var ett fiasko

Våren 1944 invaderade japanerna Indien. De var rädda att britterna annars skulle använda kolonin som avstamp för en framstöt mot Burma. Japans mål var inledningsvis städerna Kohima och Imphal.

Med en armé bestående av över 80000 man inledde japanerna den 7 mars 1944 angreppet på Imphal och Kohima.

Det brittiska försvaret leddes av general William Slim med stöd av amerikanskt stridsflyg under ledning av general Joseph W. Stilwell.

I Kohima fanns endast 1500 brittiska och indiska soldater när slaget inleddes, men förstärkningar i form av flera tusen brittiska och indiska soldater anslöt sig snart till styrkan.

Japanerna belägrade Kohima, men lyckades inte inta staden. Inte heller söderut vid Imphal lyckades Japan få ett avgöran­de genombrott.

­Angreppet gick i stå, och general Slims styrkor tog bit för bit tillbaka de områden som förlorats, tills det i juli stod klart att invasionen misslyckats.

Trots att Japans styrkor var numerärt överlägsna vid offensivens ­början lyckades de aldrig forcera britternas ställningar i Indien.

© IWM/Getty Images

Japanerna kämpade envist vidare, men soldaterna var trötta och försvagade av sjukdomar, så en reträtt inleddes.

Offensiven blev en katastrof för den ja­pan­ska armén, som miste 53000 ­sol­da­ter mot de allierades 16500.

Värst var dock att nederlaget innebar att de ­ja­pan­s­ka styr­korna miste förmågan att genom­föra of­fen­si­va o­pe­ra­tio­ner i Burma och därmed banade vägen för de allierades återerövring av landet från november 1944 till juli 1945.