Flykten från Colditz

Under andra världskriget håller tyskarna 500 allierade piloter och officerare fångna i den rymnings­säkra borgen Colditz. Det är strategiskt viktigt att hålla dessa erfarna soldater borta från kriget, men fångarna försöker på alla vis att ta sig ut.

7 juli 2006 av Torsten Weper

Books:
P.R. Reid: The Colditz Story, Cassell, 2001
P.R. Reid: Colditz – The full Story, Pan Books, 2002
Reinhold Eggers: Colditz: The german Story, Norton, 1961.

Websites:
www.colditz-4c.com/castle/castle.html
www.geocities.com/Pentagon/Bunker/
8963/framesetup.html

Kanske är du intresserad av...