Se film: Oförskräckt Churchill besöker erövrade områden

De allierade har intagit Rhens östra strand och fortsätter mot Berlin, där ”de har stämt träff med Röda armén”, som den amerikanska veckorevyn uttrycker det. Mitt i villervallan dyker britternas premiärminister upp. Churchill vill bli seglad över floden.