Se film: Dönitz träffar sina mannar

”Att strida innebär att offra sig – och att segra. Kampen fortsätter”, säger storamiral Dönitz till sina mannar i krigsfilmen ”Ubåtar mot väst” (1941). Dönitz överlämnar en tapperhetsmedalj åt en av ubåtens besättningsmän och filmen slutar med sången ”När vi drar i fält för fosterlandet”.

Video