Se film: Bombningarna av Dresden

Dresden bombas fyra gånger under loppet av ett par dagar. Efter det första anfallet kan nästa våg av piloter navigera efter bränderna. Enligt speakerrösten i den amerikanska veckorevy United News ska de brittiska och amerikanska flyganfallen hjälpa sovjetiska styrkor som befinner sig tio mil därifrån.

Video