Se film: Berlin byggs om till en fästning

”Outtröttliga Volkssturm har kommit för att upprätta rikshuvudstadens försvar”, meddelar den tyska veckorevyn. ”Män, kvinnor och barn vet att deras hemstad står inför ett dödligt hot. Med trots och fanatism är de redo att försvara vartenda hus.”