Rudolf Hess flygning chockade världen

Mitt under andra världskriget spred sig den chockerande nyheten: Hitlers närmaste man, Rudolf Hess, hade landat i Skottland.

Den 10 maj 1941 flög Rudolf Hess till Skottland.

© Alamy/IBL samt Ullstein/IBL

Klockan 23.09 den 10 maj 1941 drog piloten upp nosen på det tvåmotoriga Messerschmitt 110-jaktplanet, fällde huven och hoppade ur. Han drog i utlösningshandtaget till sin fallskärm och dalade ner över det skotska landskapet som lystes upp svagt av fullmånen.

Exakt nio minuter tidigare hade ett massivt tyskt bombanfall inletts mot London. Det skulle bli den värsta bombnatten i Londons historia. 505 tyska bombplan fällde 800 ton bomber som orsakade fler än 2 000 eldsvådor och 1 400 människor hade dödats.

Medan detta inferno pågick längre söderut, landade den tyske piloten i sin fallskärm på en hed nära Eaglesham, cirka en mil söder om Glasgow. Ett litet stycke därifrån rasade en eldsvåda där hans flygplan hade kraschat.

Presenterade sig som Alfred Horn

När lantarbetaren David McLean kom fram till tysken såg han att denne skadat foten när han tagit mark. Han hjälpte honom upp på fötter och hörde till sin förvåning att tysken talade en nästan brytningsfri engelska: ”Mitt namn är Alfred Horn. Var snäll och meddela hertigen av Hamilton att jag har anlänt.”

McLean skakade på huvudet. Hertigen av Hamilton var kungens förtrogne, ägare till herresätet Dungavel i närheten. Vad kunde denne tyske flygare vilja honom?

Hemvärnssoldater och en poliskonstapel anlände till McLeans stuga och strax
efteråt bromsade en bil från den intilliggande flygbasen upp utanför och flygmajor Graham Donald klev in. Donald stirrade på den tillfångatagne tysken och fick sig en smärre chock. Han kände igen honom: det var Rudolf Hess, Adolf Hitlers ställföreträdare!

Brittiska soldater vid vraket efter Rudolf Hess kraschade flygplan.

"Rudolf Hess har blivit galen!"

”Rudolf Hess har blivit galen!” I Berghof i Bayern skrek Hitler och såg själv ut att vara galen av raseri. På morgonen den 11 maj hade Rudolf Hess adjutant, Karlheinz Pintsch, överlämnat ett brev till Hitler där Hess förklarade att han flugit till Storbritannien – för att mäkla fred. Hitler sammankallade sina närmaste och lät dem uppleva ett av hans välkända vredesutbrott.

Hitlers version att Hess i ett tillstånd av sinnesförvirring gett sig av på denna ensamexpedition till de brittiska öarna har länge godtagits i historieskrivningen. Men modern forskning i arkiven har gett en annan bild.

Hess skrev ner Mein Kampf

Rudolf Hess, född 1894, deltog i första världskriget som infanterist, sårades och anmälde sig därefter till det nya flygvapnet. Men kriget hann sluta precis innan han var färdig med sin flygutbildning.

Bitter över förlusten i kriget sökte han sig till extremhögern och det nya nazistpartiet, där han blev medlem 1920. Hess deltog i det misslyckade kuppförsöket 1923 och hamnade på Landsbergs fästning tillsammans med partiledaren Hitler.

Det var där hans oerhörda – och kanske oöverträffade – beundran för Führern väcktes. Bland annat var det Hess som skrev ner boken Mein Kampf efter Hitlers diktat. När nazisterna tog makten 1933 utnämnde Hitler honom till sin ställföreträdare.

Under de följande åren utmärkte sig Hess som den mest lojale av alla Hitlers underhuggare, och den som var Hitlers mest förtrogne. Hur kunde en sådan person ge sig till att flyga till fienden mitt under brinnande krig?

Churchill vägrade separatfred

Sommaren 1940, när Frankrike hade kapitulerat, ville Hitler få slut på kriget med Storbritannien så att han kunde fokusera på sitt stora krigsmål – invasionen av Sovjetunionen. Därför erbjöd han en separatfred.

Många på den brittiska sidan var redo att anta erbjudandet. Utrikesministern lord Halifax hade förespråkat ett vapenstillestånd med Tyskland redan i maj 1940. Men den nye premiärministern Winston Churchill vägrade att böja sig.

Rudolf Hess (till vänster) befann sig före flykten ofta i Hitlers närhet, här vid partidagarna i Nürnberg 1936.

© Bridgeman/IBL

Rudolf Hess medarbetare Albrecht Haushofer var faktiskt väl bekant med hertigen av Hamilton, som Hess frågat efter. Han hade träffat hertigen flera gånger före kriget, bland annat som dennes gäst i herresätet Dungavel 1938.

I september 1940 skickade Haushofer, på uppmaning av Hess, via det neutrala Spanien ett brev till hertigen av Hamilton. Brevet började med ”Käre Dougo”, innehöll frågor om Hamiltons familj och slutade med en förfrågan om de två möjligtvis kunde träffas på neutral mark.

Hemliga förhandlingar i Schweiz

Brevet omhändertogs av den brittiska underrättelsetjänsten som behöll det till början av 1941, när det överlämnades till hertigen. Enligt den officiella historieskrivningen hände ingenting därefter förrän Hess tog mark i Skottland den 10 maj 1941. Dessvärre är de viktigaste dokumenten som rör Hess flygning till Skottland fortfarande hemligstämplade i Storbritannien.

Det man vet är att det brittiska sändebudet Tancred Borenius på uppdrag av sina chefer träffade den tyske ambassadören i Rom, Ulrich von Hassell, i Schweiz i januari 1941. Enligt von Hassells noteringar framförde Borenius att fred kunde åstadkommas om Tyskland återgav Nederländerna och Belgien deras frihet samt upprättade ”något slags Polen”. Men han underströk att ingen i Storbritannien kunde lita på Hitler.

Hoppades på Georg VI

Enligt uppgift hade Rudolf Hess inför flygningen till Skottland fått uppfattningen att han stod under kung Georg VI:s beskydd och att han var på väg till en inofficiell fredskonferens med ”Fredsgruppen” – en brittisk anti-Churchill-grupp som ville sluta fred med Tyskland.

Författarna till boken Double Standards – the Rudolf Hess Cover-Up drar följande slutsats: ”En delegation från Fredsgruppen väntade på Hess i Dungavel – som vid det tillfället till viss del ägdes av Röda korset och alltså var neutralt territorium, den idealiska platsen för en fredskonferens. Välkomstkommittén inkluderade representanter för den polska exilregeringen.”

Historikern John Harris har kommenterat att även om den slutsatsen är lite vågad, så bygger själva boken på ett gediget forskningsmaterial. John Harris själv anser det troligt att hertigen av Hamilton bara var en mellanhand för Hess – den han egentligen sökte var ingen mindre än kung Georg VI. Hertigen av Hamilton var nämligen en av få personer som hade direktkontakt med den brittiske kungen.

Under Nürnbergrättegången åtalades Rudolf Hess tillsammans med 21 andra nazistledare.

© Roger-Viollet/IBL

Handskrivet förslag från Hess

Det är välkänt att den brittiska kungafamiljen ogillade Churchill och att flera, bland dem Georg VI själv, var varma anhängare av en fredlig samverkan med Hitlers Tyskland.

Detta var dock före kriget. Hur snabbt förhållandet till Churchill förbättrades under kriget vet vi inte – men Hess verkar ha varit övertygad om att han hade Georg VI på sin sida. Samma kväll som Hess anlänt till Skottland, besöktes han också, märkligt nog, av den polske konsuln Roman Battaglia, som fick samtala i enrum med Hess i två timmar.

När Hess anlände hade han inget som skulle kunna vara fredsdokument med sig. Men detta kan möjligen ha levererats den 20 maj 1941 då den tyske piloten Heinrich Schmitt landade med sitt flygplan på den brittiska flygbasen Lincoln.

Schmitt överlämnade till en väntande brittisk officer ett förseglat paket, och kunde därefter flyga tillbaka till sin flygbas i det ockuperade Danmark. Senare lämnade Hess själv fram ett handskrivet fredsförslag till den engelske utrikesministern.

Vad visste Adolf Hitler?

Detta tyder på att Hess i själva verket gett sig av på uppdrag av Hitler. Det står tämligen klart att Hitler åtminstone var införstådd med vad Hess gjorde. Strax före avresan höll Hess och Hitler ett långt möte bakom stängda dörrar.

Enligt den officiella tyska versionen fick Hitler dock vetskap om Hess flygning först dagen efter, den 11 maj. Men redan klockan 22 den 10 maj ringde flygvapenchefen Göring upp eskaderchefen Galland och bad honom skicka upp jaktplan för att försöka skjuta ner Hess, ”som flugit iväg mot England”! En omöjlig order eftersom många likadana plan då deltog i luftkriget mot britterna. Antingen agerade Göring mot Hitlers vilja eller så ändrade sig Hitler.

På senare tid har det framkommit att det förekom topphemliga kontakter mellan tyska och brittiska representanter som – åtminstone enligt vad tyskarna uppfattade – var länkade till det brittiska kungahuset och den så kallade ”Fredsgruppen”. Enligt en teori var detta en sinnrik brittisk konspiration för att vinna tid genom att lura Hess till Storbritannien och få Hitler att tro att fredsförhandlingar pågick

Rudolf Hess i sin cell i Spandaufängelset 1986, året innan han tog livet av sig.

Ville kungen fälla Churchill?

Enligt en annan teori var det en brittisk anti-Churchill-grupp med kungahuset i spetsen som bedrev ett konspiratoriskt spel för att göra sig av med Churchill och sluta fred med tyskarna.

Faktum är att den 7 maj 1941, tre dagar före Hess ankomst, utsattes Churchill för ett försök att fälla honom genom en misstroendeförklaring i det brittiska parlamentet. Hugh Dalton, ministern för ekonomisk krigföring, noterade fem dagar senare att flera representanter i överhuset öppet uttalade sig för att Storbritannien borde söka fred med Tyskland.

Den 14 maj, när det läckt ut att Hess anlänt, skrev parlamentsledamoten Richard Rapier Stokes till Lloyd George – som lett parlamentsrevolten mot Churchill – att man inte fick förlora den möjlighet som Hess ankomst erbjöd.

Hamnade i Spandaufängelset

Vad sa då Rudolf Hess själv? Inte mycket. Han fängslades av britterna – antingen som en del av den brittiska planen eller därför att Churchill-gruppen avslöjat ”Fredsgruppen”.

Efter kriget satt han under återstoden av sitt liv fängslad i Spandaufängelset i Berlin. Under hela denna tid övervakades alla besök från hans familj, och Hess var strängt förbjuden – och hindrades aktivt från – att nämna något om sin flygning till Skottland.

Gorbatjov tänkte frige Rudolf Hess

Under sitt sista besök i fängelset i mars 1987 fick sonen Wolf Hess se att fadern var mycket upplivad och antydde att han kanske snart skulle bli frigiven. I alla år hade västmakterna pekat på att Hess hölls kvar i fängelse på begäran av ryssarna.

Därför väckte det sensation när uppgifter i media i april 1987 hävdade att den nya sovjetiska ledningen under Michail Gorbatjov var beredd att frige Hess.

Men det hann aldrig bli någon frigivning. Den 17 augusti 1987 meddelades det från Spandaufängelset att Rudolf Hess tagit sitt liv.