Shutterstock
Allierat flyg – Normandie – D-dagen

Rommel rapporterar från D-dagen: ”Fienden har total kontroll över luftrummet”

Allierat flyg för det omöjligt för tyskarna att organisera ett effektivt försvar dagarna efter D-dagen. En rapport från en pressad fältmarskalk Rommel visar tydligt hur omöjlig uppgiften är, till och med för tyskarnas störste krigshjälte. Rommels egna ord hjälper dig att förstå hur svårt läget var.

*Den 6 juni inleder de allierade landstigningen i Normandie. Målet är att etablera ett brohuvud längs invasionskusten, samtidigt som man skär av Cotentinhalvön och tar kontroll över hamnen i Cherbourg så snabbt som möjligt.

Trots att tyskarna gör hårt motstånd misslyckas de med att slå tillbaka fienden och redan efter fyra dagar börjar situationen bli katastrofal. Erwin Rommel, ansvarig för försvaret av Atlantkusten, beskriver läget i en rapport den 10 juni 1944:

Normandie den 10 juni 1944

Som ett resultat av vårt envisa försvar och de tidiga motattacker som vi har inlett med våra tillgängliga reserver har fiendens framryckning – trots styrkan i hans anfall – varit betydligt långsammare än han hade hoppats.

Fienden tycks också sätta in fler styrkor än vad som ursprungligen var planerat.

Skyddad av sitt mycket effektiva flygvapen försöker fienden förstärka sina positioner, och varken vårt flygvapen eller vår flotta kan – i synnerhet under dagen – hindra honom från att göra det.

Av samma anledning växer fiendens styrkor i brohuvudet betydligt snabbare än vi hinner få fram reserver till fronten.

Vår framryckning i Normandie hämmas enormt och på vissa ställen omöjliggörs den till och med av fiendens flygvapens emellanåt överväldigande överlägsenhet.

Erwin Rommel – Afrikakåren

Erwin Rommel var en av Hitlers favoriter. Men efter att han kopplats till ett kuppförsök 1944 blir han tvungen att ta sitt liv.

© Shutterstock

Erwin Rommel fick ansvar för västfronten

Fienden har total kontroll över luftrummet ovanför stridsområdet så långt som 100 kilometer bakom fronten. Dagtid är all trafik – på vägar, stigar och i öppen terräng – omöjlig på grund av hotet från jakt- och bombplan.

Resultatet är att våra truppers förflyttningar på slagfältet är nästan helt lamslagna, medan fienden kan manövrera fritt.

Till och med våra trafikknutpunkter långt bakom fronten attackeras ständigt, och vi har svårt att få fram nödvändig ammunition och bensin till styrkorna.

När vi försöker flytta fram även små enheter till slagfältet, till exempel artilleri som går i position eller stridsvagnar som förbereder sig för framryckning, attackeras de omedelbart från luften med förödande effekt.

Under dagen tvingas våra trupper ta skydd i skogsområden för att undkomma de ständiga flyganfallen.

Attentat mot Hitler

Den 20 juli 1944 försöker en grupp officerare ta livet av Hitler.

© Bundesarchiv

Officerare försökte mörda Hitler

Ett stort antal fientliga jaktbombplan cirkulerar ständigt över slagfältet, medan stora formationer av bombplan fäller sina tunga bomber över våra styrkor, över byar, broar och vägkorsningar – utan att ta hänsyn till civilbefolkningen.

Inte heller vårt luftvärn eller Luftwaffe verkar kunna begränsa den förlamande och destruktiva effekten av fiendens flygvapen, som flyger upp till 27 000 uppdrag under en dag. (Rommels uppskattning av antalet uppdrag är för hög. Den verkliga siffran är närmare 10 000 per dag, red.).

Under dagen är våra styrkor tvungna att söka skydd i skogsområden.

Styrkorna – armén och Waffen-SS – försvarar sig så gott de kan, men ammunitionen är knapp och att föra fram ny ammunition är förenat med stora svårigheter.

Vi måste räkna med fler fallskärmsjägare inom några dagar, särskilt i områden som inte längre hålls av våra styrkor.

Eftersom fienden med sitt flygvapen kan låsa fast våra rörliga styrkor i flera dagar i sträck, samtidigt som han ständigt fortsätter sina egna operationer med rörliga styrkor och spaningstrupper, håller vår situation på att bli extremt svår.

Styrkorna från alla försvarsgrenarna kämpar med största uthållighet och kampvilja trots fiendens enorma materiella överlägsenhet. Jag anmodar om att Führern informeras om situationen på slagfältet.

Rommels redogörelse, som skrevs fyra dagar efter D-dagen, är den första som Hitler får om allvaret i den allierade invasionen. Fram till dess har den tyske ledaren trott att landstigningen i Normandie var en skenattack. Kort därefter beordrar Hitler att alla reserver ska sättas in för att kasta tillbaka de allierade i havet, men ordern kommer för sent och de allierades luftherravälde gör det omöjligt att vända krigets gång.