United States National Archives

Räddade allierade bombplansbesättningar

Genial matematiker räddade tusentals bombflygplan.

Under andra världskriget sköts många allierade bombplan ner över Tyskland. Planen behövde bättre pansar – om hela planet bepansrades skulle det dock bli för tungt, så vilka delar skulle förstärkas?

Problemet gavs till en grupp ingenjörer. Till sin hjälp fick de grafiska framställningar av placeringen av skotthål på hemvändande plan.

Analyser visade att framför allt vingarna och mittpartiet träffades. Ingenjörerna föreslog att dessa skulle förstärkas.

Abraham Wald studerade analyser av placeringen av skotthål (röda prickar). Illustrationen är inte autentisk.

© United States National Archives

Matematikern Abraham Wald protesterade. Han påpekade att man endast hade undersökt skotthålen i de flygplan som kommit tillbaka.

Men om planet fått till exempel vingarna genomborrade så innebar det i själva verket att dessa skotthål inte var farliga – planet hade ju återvänt.

Enligt Wald skulle man i stället förstärka de delar av planet där man sett minst antal skador, till exempel på cockpit och motorerna, för flygplan som träffades där kom uppenbarligen inte tillbaka, så det måste vara de
sårbaraste delarna.

Flygvapnet gjorde som Abraham Wald sa – och räddade tusentals.