Quiz: Kristallnatten

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Varför kallas den kristallnatten (Reichskristallnacht)?

Varför dödade Herschel Grynszpan den tyska diplomaten?

Vad var den nazistiska ledningens reaktion på upploppen efter attentatet?

Vad hände med de omkring 30 000 judar som arresterades i förbindelse med upploppen under kristallnatten?

Vilken internationell reaktion fick kristallnatten?

Historiker anser att kristallnatten var startskottet för vad?

Kanske är du intresserad av...