Quiz: 9 april 1940

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Hur reagerade Adolf Hitler när storamiralen Erich Raeder i oktober 1939 föreslog att ockupera Danmark och Norge av strategiska anledningar?

Vad var flygbladet med den berömda rubriken "Oprop!"?

Vad hände när 800 tyska soldater gick i land på Langelinje i Köpenhamn och kort därefter ockuperade Kastellet?

Tyskarnas ockupation av Aalborg flygplats klockan 06.30 anses vara en historisk milstolpe. Varför?

Redan 8 april kom rapporter om tyska truppkoncentrationer söder om gränsen och krigsfartyg i Stora Bält, så varför mobiliserade inte Danmark?

Vad var ett av tyskarnas övergripande mål med ockupationen av Danmark och Norge?

Kanske är du intresserad av...