United States Library of Congress & Shutterstock

Propaganda mot könssjukdomar

Under andra världskriget framställde det amerikanska försvaret lokala kvinnor som ett nästan lika stort hot som fiendesoldater.

Under första världskriget var könssjukdomar bland soldaterna ett enormt problem, som innebar att den a­me­ri­kan­ska armén gick miste om nästan sju miljoner dagar i arbetstid.

När USA gick in i andra världskriget var försvarsmakten fast besluten att det inte skulle ske igen. Flera miljoner ­dollar spenderades på en pro­pa­gan­da­kam­panj, som varnade soldater för farorna med att utgås med lokala kvinnor.

I kombination med bättre ­be­hand­ling ledde åtgärderna till att USA miste omkring nittio procent färre soldater till könssjukdomar än under förs­ta världskriget.

Att understryka hur VD (könssjukdomar) var en källa till skam var en ­viktig del av försvarsmaktens propaganda.

© U.S. National Archives and Records Administration

Stan Lee stod bakom amerikansk propaganda

Den legendariske serieskaparen Stan Lee var mest känd för superhjältar som Spider-Man, Hulk och Iron-Man, som under 1960-talet blev världskända namn.

Lee arbetade dock även med tecknade serier under andra världskriget, då han från 1943 ingick i den amerikanska arméns Training Film Division. Den stod för bland annat instruktionsfilmer och propaganda riktad till de amerikanska soldaterna.

Enligt Lee själv hade han stora framgångar med sina kampanjer mot könssjukdomar, som varnade soldaterna för riskerna med att umgås med lokala kvinnor.