Offer för nazisternas eutanasiprogram identifierade

Kvarlevor efter fler än 220 personer har grävts upp ur österrikisk massgrav.

I januari hittades en massgrav vid mentalsjukhuset i den österrikiska staden Hall. Mentalsjukhuset var ett av många som under andra världskriget mördade mentalpatienter och förståndshandikappade i enlighet med nazisternas eutanasiprogram, Aktion T4.

I våras påbörjades utgrävningen av massgraven och sedan dess har kvarlevorna efter mer än 220 personer mellan 14 och 90 år hittats. Enligt forskare uppvisar många av skeletten spår av brutna ben och skador som de antagligen tillfogats av sjukhuspersonalen.

Alla kroppar har identifierats och just nu försöker forskarna hitta anhöriga till både offer och personal som arbetade på mentalsjukhuset under andra världskriget. Undersökningarna förväntas pågå till 2013.

Hämtad ur Nyhetsfronten