Vilket öde mötte nazisternas ryska krigsfångar?

Under andra världskriget tog tyskarna flera miljoner ryssar till fånga. Överlevde de?

Bara under krigets första år hamnade över 3 miljoner ryska soldater i tysk fångenskap.

Från det första angreppet på Sovjetunionen 1941 fram till andra världskrigets slut överlämnade sig nära 6 miljoner ryska soldater till tyskarna.

För drygt hälften av dem slutade fångenskapen med döden. De flesta dog av svält och sjukdomar, men SS experimenterade också med massavrättningar av ryssar i samband med att man utvecklade dödslägren i Polen.

Över en miljon tyskvänliga ryssar släpptes under kriget, och ungefär lika många befria­des av ryska styrkor, efter hand som ryssarna trängde in på tyskt territo­rium 1944 och 1945. Generellt sett behandlades de sovjetiska krigsfångarna betydligt sämre än fångarna från väst. Bland dem överlevde 90 procent sin vistelse i de tyska krigsfångelägren. Den officiella förklaringen till den höga dödssiffran bland ryska soldater var att Sovjet­unionen inte hade skrivit under Genèvekonventionen, och därför gällde inte samma regler som för andra krigsfångar.

För de ryssar som släpptes ur lägren väntade ett hemskt öde. Stalin såg dem som förrädare, och de flesta avrättades eller sattes i fångläger.