Imageselct

Vilken funktion hade en Gauleiter i Nazityskland?

År 1925 reformerade Hitler sitt parti efter den misslyckade ölkällarkuppen. Samtidigt delade han in Tyskland i partidistrikt, "Gau", med tillhörande Gauleiter, som fick en unik och mäktig roll.

Gauleitern var en regional ledare inom nazistpartiet.

När Hitler 1925 reformerade sitt parti efter den misslyckade ölkällarkuppen, delade han in Tyskland i olika Gau, ett ­medeltida uttryck som ­betyder ­region.

Till en början var en Gaulei­­ter bara ledare för ett valdistrikt.

Han skulle skaffa röster till nazistpartiet och stötta partiledarna, när de kom till området.

Gauleiter hade egna ­uniformer och symboler.

Tractor

Gauleitern blev den näst högsta paramilitära rangen

När nazisterna år 1933 tog makten i Tyskland utvecklades posten emellertid till den näst högsta paramilitära rangen i ­landet, underställd endast riks­ledarna.

Trots att en Gauleiter i teorin fungerade endast som representant för nazistpartiet, som skulle stötta lokaladminist­rationen, var hans ord i realiteten lag.

Efter att nazisterna i slutet av 1930-talet införlivade Österrike, Tjeckoslovakien och delar av Polen utökades systemet ytterligare.

År 1939 var ­Tyskland indelat i 42 olika Gau.