Vilka var de första som heilade?

Nazisterna använde flitigt den särpräglade hälsningen, men idén att hälsa med sträckt arm ska ha inspirerats av ett av historiens största och mäktigaste imperier – romarriket.

År 1925 bestämde Mussolini att alla statligt anställda skulle hälsa på romerskt sätt.

© Daily Galaxy

Nazisterna var inte de första som heilade. Ordet heil är en gammal, germansk hälsning. Idén att hälsa med sträckt arm hade nazisterna fått från de ­italienska fascisterna, som hade använt sig av den så ­kallade romerska hälsningen sedan ungefär 1920.

De italienska fascisterna var i det närmaste besatta av en återgång till romarrikets stolthet och hävdade att deras hälsning härstammade direkt från det gamla imperiet.

Nationalist gjorde hälsning populär

Historiskt finns det dock inga bevis för att romarna använde hälsningen, som gjordes populär på allvar först av den italienske nationalisten Gabriele ­D’Annunzio.

Han spelade 1914 in stumfilmen Cabiria, i vilken romare använder hälsningen – och han använde den själv flitigt, efter att han 1919 blivit ledare för en fascistisk stadsstat i Fiume (i dag Rijeka).

Fransk målare skapade romersk hälsning

Med målningen Horatiernas ed från 1784 uppfann den franske målaren Jacques Louis David föreställningen att romarna hälsade med utsträckt arm.

Målningen byggde på ­historiska källor, men själva motivet var påhittat.

Lär dig mer om målningen här: