Bormann anslöt sig till NSDAP år 1927 och fick senare en mäktig roll i partiet. Hitler införlivade snabbt Bormann i sin inre krets. 

© Polfoto

Vem var den mäktigaste nazisten efter Hitler?

Albert Speer, Hermann Göring och Martin Bormann ingick alla i Hitlers innersta krets. Det var emellertid endast en av dem som hade Führerns fulla förtroende.

29 juni 2017 av Trine Roslev

Martin Bormann skötte från 1941 alla partiets angelägen­­heter, och som Hitlers privat­sekreterare från 1943 hade han även Führerns fulla förtroende. 

Därför kan man med fog hävda att han var den mäktigaste ­nazisten efter Adolf Hitler.

Lång jakt på inflytande

Jakten på makt började redan när Bormann 1933 blev personlig sekreterare åt chefen för NSDAP:s huvudkontor, Rudolf Hess. 

Där involverade han sig i partiets beslut och tog åtta år senare över som kontorets chef.

Betrodd privatsekreterare

Titeln gav honom kontroll över partiets alla inre angelägen­heter, och han påverkade framför allt beslut om landets militära upprustning. 

Führern belönade honom genom att göra honom till sin egen privatsekreterare.

Kanske är du intresserad av...