Polfoto

Vem var den mäktigaste nazisten efter Hitler?

Albert Speer, Hermann Göring och Martin Bormann ingick alla i Hitlers innersta krets. Det var emellertid endast en av dem som hade Führerns fulla förtroende.

Martin Bormann skötte från 1941 alla partiets angelägen­­heter, och som Hitlers privat­sekreterare från 1943 hade han även Führerns fulla förtroende.

Därför kan man med fog hävda att han var den mäktigaste ­nazisten efter Adolf Hitler.

Lång jakt på inflytande

Jakten på makt började redan när Bormann 1933 blev personlig sekreterare åt chefen för NSDAP:s huvudkontor, Rudolf Hess.

Där involverade han sig i partiets beslut och tog åtta år senare över som kontorets chef.

Betrodd privatsekreterare

Titeln gav honom kontroll över partiets alla inre angelägen­heter, och han påverkade framför allt beslut om landets militära upprustning.

Führern belönade honom genom att göra honom till sin egen privatsekreterare.