Bormann anslöt sig till NSDAP år 1927 och fick senare en mäktig roll i partiet. Hitler införlivade snabbt Bormann i sin inre krets. 

© Polfoto

Vem var den mäktigaste nazisten efter Hitler?

Albert Speer, Hermann Göring och Martin Bormann ingick alla i Hitlers innersta krets. Det var emellertid endast en av dem som hade Führerns fulla förtroende.

29 juni 2017 av Trine Roslev

Martin Bormann skötte från 1941 alla partiets angelägen­­heter, och som Hitlers privat­sekreterare från 1943 hade han även Führerns fulla förtroende. 

Därför kan man med fog hävda att han var den mäktigaste ­nazisten efter Adolf Hitler.

Lång jakt på inflytande

Jakten på makt började redan när Bormann 1933 blev personlig sekreterare åt chefen för NSDAP:s huvudkontor, Rudolf Hess. 

Där involverade han sig i partiets beslut och tog åtta år senare över som kontorets chef.

Betrodd privatsekreterare

Titeln gav honom kontroll över partiets alla inre angelägen­heter, och han påverkade framför allt beslut om landets militära upprustning. 

Führern belönade honom genom att göra honom till sin egen privatsekreterare.

Nazismen satte djupa spår

Nazistaten fick stor betydelse för Europa – även efter krigets slut. Därför behandlar vi alltid teman kring nazismen och andra världskriget i VÄRLDENS HISTORIA.

Just nu har vi ett riktigt bra erbjudande på nio nummer – och så får du välja en gåva på köpet. Se erbjudandet här.

Kanske är du intresserad av...