Adolf Hitler gör hälsning inför folkhav

Varför "heilade" nazisterna?

Nazisterna hälsade Hitler och varandra genom att höja högra armen rakt upp – men varför?

Nazisterna inspirerades av italienska fascister

Nazistledaren bestämde år 1926 att partiets medlemmar skulle sluta hälsa som vanligt på varandra och i stället säga "Heil Hitler" med sträckt högerarm.

Den nya hälsningen skulle fungera som ett kännetecken och visa omvärlden ens nazistiska sympatier.

Idén hade nazisterna fått från de italienska fascisterna, som använt hälsningen sedan omkring år 1920.

Målningen "Horatiernas ed” från 1784

En av de första målningar som visar en "heil-hälsning” är "Horatiernas ed” från 1784. Målningen illustrerar en romersk legend, då tre bröder svär att skydda Rom.

© Toledo Museum of Art

Vissa nazister hade dock svårt för att acceptera en icke-germansk hälsning, och partiledningen ljög därför om ursprunget.

"Långt innan vi hade hört talas om fascisternas hälsning, hyllade vi våra ledare genom att höja högerarmen", skrev Rudolf Hess exempelvis helt felaktigt i en artikel år 1928.

Efter att nazisterna tagit makten i Tyskland år 1933 blev det obligatoriskt för alla offentliganställda att göra Hitlerhälsning.

I ett direktiv slog nazisterna fast att ”alla som vill undvika misstankar om medvetet obstruerande beteende, bör använda Hitlerhälsningen”.