Ullstein Bild Dtl./Getty Images

Var sex före äktenskapet tillåtet i Nazityskland?

Unga kvinnor och män uppmanades att skaffa barn i Nazityskland.

För nazisterna var kvinnans huvudsakliga uppgift att föda friska barn, som skulle säkra den ariska rasens framtid, så när Hitler 1933 kom till makten bekymrade det minskade barnafödandet i Tyskland honom. Regimen uppmuntrade därför till sexuella relationer före äktenskapet – även om den offi­ciellt sa något annat för att inte stöta sig med allmänhetens syn på moral.

”Det ska vara oss förbjudet att förakta barn födda utanför äktenskapet”. Adolf Hitler

År 1934 mottog ledarna för Bund Deutscher Mädel – fritidsorganisa­tionen för 14- till 18-åriga flickor – ett hemligt direktiv, i vilket de ålades att uppmuntra till sex före äktenskapet.

De flesta tyskar var emellertid fullt medvetna om vad flickorna hade för sig, när de umgicks med pojkarna i Hitlerjugend.

VIDEO – Följ med till ett nazistiskt ungdomsläger:

Resultatet var i alla fall svårt att dölja, eftersom sjukhusen fick ta emot mängder av tonårsflickor, som blivit gravida eller hade fått en könssjukdom av något slag.

Under 1930-talets andra hälft ökade antalet ogifta mödrar dramatiskt i Tyskland, och regimen försökte därför förändra synen på ogifta kvinnor och deras barn, så att de inte ­skulle bli utstötta. ”Det ska vara oss förbjudet att förakta barn födda utanför äktenskapet”, sa Hitler vid ett tillfälle.