World History Archive/Imageselect
Barnvagnar på ett Lebensborn-hem

Vad var nazisternas Lebensborn-program?

Himmlers vision med Lebensborn-programmet var klar: Endast rent ariskt blod skulle rinna i ådrorna på framtidens medborgare i Tredje riket.

Lebensborn, tyska för ”livskälla”, var en nazistisk organisation som ledde ett avelsprogram för människor.

Målet var att förädla den ariska rasen genom att ta hand om ”ras- och arvsbiologiskt värdefulla mödrar och barn” och öka antalet barn bland personer som levde upp till det nazistiska rasidealet, det vill säga personer med rent ariskt blod i ådrorna.

För att se till att fler barn föddes etablerade organisationen kontakt mellan ariska kvinnor och SS-män, som kunde få barn tillsammans.

Dessutom fick kvinnor med många barn en särskild medalj. Lebensborn såg även till att ariska barn till ensamma, ogifta mödrar adopterades av ”rasrena” familjer.

ABBA-medlemmen Anni-Frid Lyngstad föddes som Lebensborn-barn

Anni-Frid Lyngstad från ABBA föddes som Lebensborn-barn i Norge.

© Marka/Imageselect

Organisationen grundades 1935 av SS-chefen Heinrich Himmler och spreds under andra världskriget till tyskockuperade länder.

I synnerhet skandinaviska gener var eftertraktade, och tyskarna upprättade cirka tio Lebensborn-hem i Norge, där 8 000 barn registrerades.

I flera länder sökte tyskarna efter föräldralösa barn med ariska drag, som adopterades av tyska familjer. Ibland kidnappade nazisterna även barn.