Vad betydde Himmlers märke?

Heinrich Himmler bar ett trekantigt ärmmärke på höger ärm, men vad betydde det egentligen?

Märket på Himmlers uniform visade att han var en av nazistpartiets första medlemmar.

Himmler bar ärmmärke med stolthet

SS-chefen Heinrich Himmler var oerhört stolt över det märke han bar på höger ärm. Det var beviset för att han var en "Alter Kämpfer", en av de trogna som hade varit med i nazistpartiet före makt­övertagandet år 1933.

När Hitler blev Tysklands rikskansler fylldes partiet av nya medlemmar – med­löpare som ansågs utgöra B-laget. Enligt Hitler var åren från partiets grun­dande 1919 till 1933 "kamptiden", då några få sanna nazister måste hålla ihop för att besegra kom­munisterna i de ständiga gatustriderna.

Märket gav automatiskt en hel del förmåner för "de gamla stötarna", särskilt i form av bra befattningar.