Slug förfalskning skulle skapa misstro kring Hitler

I Nazityskland var frimärken förknippade med stor ära. Det utnyttjade britterna med en listig plan, som med hjälp av ett falskt frimärke skulle skapa misstro gentemot nazistledningen.

År 1937 utfärdades det första frimärket med Hitlers porträtt, och det blev oerhört populärt.

© Shutterstock

Tysklands nazistregim utfärdade från Hitlers maktöver­tagande 1933 till krigsslutet totalt 334 olika motiv på de tyska frimärkena.

Porträtt av framlidna tyska berömdheter var populära. År 1937 utfärdades det första av många ­frimärken med Hitlers ­porträtt. Inga andra i den nazistiska makt­eliten tilläts samma ära – så länge de levde.

Britterna tryckte falskt frimärke

Detta faktum utnyttjade britterna 1943, när de lät tillverka falska tyska frimärken med den mäktige SS-­chefen Heinrich Himmlers porträtt. Avsikten var att få tyskarna att tro att Himmler satsade på att ta makten.

För att skapa förvirring kring nazistledningen tryckte britterna 1943 ett falskt frimärke med SS-chefen Himmlers porträtt.

© Imageselect