Nazisterna ville erövra Antarktis

Hitlers ambitioner visste inga gränser. Riksmarskalk Hermann Göring fick före krigets utbrott i uppgift att skaffa Tredje riket fotfäste på klotets kallaste kontinent. Erövringen skulle både imponera på folket och skaffa valkött till matförråden.

Books:
Schön, Heinz: Mythos Neu-Schwabenland Für Hitler am Südpol (deutsche Antarktisexpedition 1938/39), Bonus 2004

Websites:
www.hohle-erde.de/body_neuschwabenland.html