Nazisterna hade totalt 42500 läger

Det faktiska antalet nazistläger och ghetton är sex gånger större än man hittills trott.

En judisk polis leder in judarna i ghettot i den polska staden Lodz.

Nazisterna byggde fler läger än man tidigare trott

Förintelsen var mer omfattande och kostade fler liv än vad man hittills har trott. Det menar forskare vid det amerikanska Holocaust Memorial Museum. Historikerna har ägnat 13 år åt att kartlägga förföljelserna av judar och andra, och har kommit fram till att nazisterna byggde sam­man­lagt 42500 läger och ghetton i Europa under perioden 1933–45. Det är en skakande siffra för förintelseforskarna, som hittills räknat med att det "bara" funnits 7000 läger.

"Vi kände till de förfärliga förhållandena i lägren och ghettona, men de här siffror är otroliga", säger Hartmut Berghof, chefshistoriker i Tyskland.

3000 läger enbart i Berlin

Antalet inkluderar omkring 30000 arbetsläger, 1150 judiska ghetton, 980 koncentrationsläger, 1000 krigsfångeläger, 500 bordeller med sexslavar och tusentals andra läger där äldre avrättades eller kvinnor tvingades till abort. Bara i Berlin fanns 3000 läger, medan Hamburg hade 1300.

Många tyskar hävdade efter andra världskriget att de inte hade känt till något om nazisternas förbrytelser, men med det enorma antalet läger och ghetton är det osannolikt att civilbefolkningen kunde undgå att bevittna förföljelserna.

Man har hittills haft svårt att bilda sig en samlad bild av förintelsen. Många läger och ghetton var bara kända regionalt, och forskarna har använt över 400 källor för att bestämma lägrens placering. Man tror att 15–20 miljoner människor dog eller hölls fångna.