Mein Kampf kan köpas i Tyskland igen

Mein Kampf gjorde Hitler förmögen och han betalade aldrig skatt på inkomsten. Många kände oro inför den nya upplagan, men historikerna manar till lugn: Det finns ingen anledning att oroa sig.

70 år efter Hitlers död har rättigheterna till Mein Kampf släppts och Hitlers manifest kan återigen ges ut. Nu finns en ny utgåva att köpa.

Ny Hitlerkult?

Nyheten om att en ny utgåva av Hitlers berömda manifest Mein Kampf var på väg mottogs med oro i Tyskland. Skulle utgivningen ge nynazistiska element vind i seglen och näring till en ny Hitlerkult?

Den 8 januari landade tegelstenen, men enligt Karl Christian Lammers, historiker och expert på Tysklands moderna historia vid Köpenhamns universitet, finns det ingen anledning till oro:

 • Mein Kampf är inte någon farlig bok, säger han till Världens Historia. Det är inte boken som har skapat Hitler, det är Hitler som har skrivit boken. Och det är en text som är så tung och svårtillgänglig att den knappast kommer att tilltala särskilt många utanför forskar- och skolvärlden.

Och de flesta av de personer som skulle ta till sig de förvridna tankarna är döda. Hade den givits ut på 50- och 60-talen, kortare tid efter kriget, hade jag varit mer bekymrad, säger Lammers.

Mein Kampf lär oss mer om Hitler

Tvärtom välkomnar Lammers en ny och kritisk utgåva.

 • Mein Kampf lär oss mer om Hitlers tankar om till exempel judarna, rashygien och hans planer för ett Stortyskland. Den nya kommenterade utgåvan undersöker var Hitler fick sina tankar och idéer ifrån, och påpekar var han tog fel.

 • Mein Kampf ger dessutom en god inblick i Hitlers grepp om massorna. I boken avslöjar han sina metoder för att övertyga folket med tydliga, enkla budskap, som upprepas om och om igen, och som tilltalar vanliga människor.

De retoriska knepen använder Hitler konstigt nog inte i sin bok, och flera historiker har påpekat att Mein Kampf i långastycken är skriven på ett otillgängligt och oklart språk.

Hitler betalade aldrig skatt för Mein Kampf

Men när den kom ut blev Mein Kampf en enorm framgång och den gjorde Hitler till en mycket förmögen man.

När Hitler 1933 valdes till tysk rikskansler var det en viktig bricka i hans politik att slå hårt ned på kriminalitet, men få kände till att Hitler själv underlät att betala skatt för Mein Kampf.

Sedan 1925 hade Hitler tjänat 1,2 miljoner riksmark på Mein Kampf – vilket motsvarar 250 gånger en lärares årslön. När Hitler kom till makten var han skyldig mer än 400 000 riksmark – eller cirka 40 miljoner kronor i dagens penningvärde – i obetalda skatter och avgifter.

När Hitler blev diktator mottog han ett brev från skattemyndigheterna, som föreslog att de skulle radera rikskanslerns skatteskuld. Hitlers sekreterare besvarade erbjudandet med: "Herr Hitler godtar Ert förslag".

Fakta om Mein Kampf:

 • Hitler dikterade Mein Kampf medan han satt i fängelse efter den misslyckade Ölkällarkuppen 1923. Det var Rudolf Hess som höll i pennan.

 • Det första bandet av Mein Kampf – en självbiografi – utgavs 1925 och det andra bandet – ett politiskt program – 1926.

 • Mein Kampf blev otroligt populär – inte minst när Hitler kom till makten och till exempel alla nygifta par fick ett exemplar.

 • Vid krigets slut hade Mein Kampf givits ut i 10 miljoner exemplar på elva språk.

 • Mein Kampf har aldrig varit förbjuden i Tyskland, men rättigheterna ägdes av delstaten Bayern, som vägrade att ge ut boken.

 • 70 år efter Hitlers död har rättigheterna nu släppts och i princip vem som helst kan ge ut den.

 • Från krigets slut fram till i dag har boken bara kunnat köpas i antikvariat och lånas med särskilt tillstånd på bibliotek.

 • Den nya utgåvan har givits ut av Institutet för samtidshistoria i München, har tagit sex år att sammanställa och har 1 800 sidor, 3 500 fotnoter och kommentarer.