Hur högt kunde en kvinna klättra i Nazityskland?

Kunde kvinnor få höga positioner i den nazistiska hierarkin?

När ”kvinnoführern” Gertrud Scholtz-Klink talade till sina medsystrar var rangordningen tydlig. De främsta bänkarna intogs av män.

I Hitlers Tyskland var kvinnans roll att föda och uppfostra barn. Hon hade ingenting i landets ledning att göra. Det var bara inom sina egna organisationer som kvinnor kunde inta ledarpositioner.

Reichsfrauenführerin Gertrud Scholtz-Klink ledde till exempel NS-Frauenschaft. Hon fungerade som förebild och undervisade sina medsystrar i plikten att underkasta sig men hade ingen reell makt.

Enstaka kvinnor fick dock inflytande genom sina kontakter med toppnazister. Regissören Leni Riefenstahl var med och utformade propagandan, och piloten Hannah Reitz arbetade med idéer åt Luftwaffe.