Hur flydde Adolf Eichmann till Sydamerika?

Han hade ansvarat för logistiken bakom Förintelsen, men när Tredje riket 1945 står i lågor beslutar Eichmann sig för att fly. Det skulle dröja mer än femton år, innan han ställdes till svars för sina brott.

SS-officeren Adolf Eichmann var en av hjärnorna bakom Förintelsen under andra världskriget och hade till uppgift att bland annat organisera transporterna av judar till dödslägren.

Efter kriget antog han en falsk identitet som korpral och sattes i ett dåligt bevakat fångläger, där han greps av amerikanska soldater.

I februari 1946 rymde Eichmann från lägret och gömde sig på olika håll i Tyskland under falska identiteter, tills han 1950 reste till Italien.

Där fick han kontakt med ett nätverk, som hjälpte nazister till Sydamerika, och försågs med falska identitetshandlingar och visum till Argentina, dit han reste i juli 1950.

Några år senare lät Eichmann även föra sin familj till sitt nya hemland och försökte leva ett liv under radarn i Buenos Aires.

Eichmanns idylliska tillvaro varade dock inte för evigt, för under 1950-talet fick ett flertal judiska personer nys om var han fanns.

Informationen förmedlades till bland annat Mossad, Israels säkerhetstjänst, som 1960 inledde en hemlig operation för att gripa Eichmann.

Det lyckades den 11 maj 1960, då israeliska agenter kidnappade Eichmann och smugglade honom från Argentina till Israel.

Där befanns han efter en stor rättegång skyldig till bland annat krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

Eichmann avrättades genom hängning den 1 juni 1962.