Personal på örlogsmuseet i Gdynia lyfter upp den nyfunna torpeden i en lastbil. Det historiskt intressanta vapnet ska efter konservering ställas ut på museet. 

© Krzysztof Bartnik Latebra

Hemligt tyskt vapen funnet

Ett av tyskarnas så kallade "mirakelvapen”, som skulle få krigslyckan att vända, har dykt upp efter 70 år i glömska.

7 mars 2017 av Emil Maischnack Jensen

Ännu ett av Nazitysklands så ­kallade Wunderwaffen – mirakelvapen – har dykt upp efter mer än 70 års glömska. 

Skulle vända krigslyckan

Amatörarkeologer gjorde det överraskande fyndet, när de undersökte en tidigare flygbas i den polska staden Babie Doły nära Gdansk. 

På marken fann de resterna av en avancerad torped, som Tyskland utvecklade under andra världs­kriget

Tillsammans med andra mirakelvapen som jetflygplan och V2-raketen skulle torpeden BT 1000 ha fått krigslyckan att vända, men den hann aldrig sättas i produktion, innan kriget tog slut. 

Uppseendeväckande fynd

Fyndet är uppseendeväckande, ­eftersom BT 1000 hittills varit känt endast från tekniska ritningar.

Torpeder av det här slaget fälldes från flygplan och använde under 1940-talet endast flygplanets fart och en inbyggd motor med propeller för att nå sitt mål.

BT 1000 var dock avancerad, ­eftersom den drevs av en raketmotor, som gjorde det möjligt att fälla torpeden hela tre ­kilometer från målet. 

Bombentorpedo BT 1000

  • Vikt 1180 kg
  • Längd 4,2 m
  • Stridsspets 710 kg
  • Räckvidd 3 km

Kanske är du intresserad av...