Frihet, jämlikhet och nazism

Tyskarna skulle bli lojala, kreativa och flitiga medborgare i Nazistaten. Högre lön, semester och folkpension gav Hitler folkets stöd – lyxlivet betalades av judarna och de ockuperade länderna.