Fotograf fick fram hatet i Goebbles

År 1933 deltog Nazitysklands mäktige propagandaminister Joseph Goebbels i en konferens med Nationernas förbund, när han plötsligt fick något hårt i blicken.

År 1933 deltog Nazitysklands mäktige propagandaminister Joseph Goebbels i en konferens med Nationernas förbund, när han plötsligt fick något hårt i blicken.

Fotografen emigrerade till USA

Den antisemitiske Goebbels, som i sin dagbok 1942 skrev bland annat att nazisternas judeutrotning var ”barbarisk, men fullt förtjänt”, började genast visa sitt tydliga hat gentemot fotografen. På den internationella konferensen, som hölls i Genève, kunde Goebbels lyckligtvis inte göra mer än så.

Eisenstaedt var tysk och emigrerade två år senare till USA med sin familj av rädsla för sin säkerhet i hemlandet.