Rynekseniora.pl & Shutterstock

Djurpark blev gömställe för judar på flykt

Under tyskarnas invasion av Polen år 1939 plundrades Warszawa Zoo. En stor del av den zoologiska trädgårdens djur avlägsnades av nazisterna, varefter burarna användes i ett helt annat syfte.

När tyska styrkor i september 1939 rullade in i den polska huvudstaden Warszawa intog de även stadens zoologiska trädgård.

Då som i dag hyste den åtskilliga exotiska djur – och de föll tyskarna i smaken.

En del av djuren fick sätta livet till som försöksdjur eller exotiska jaktbyten, medan de ovanligare djuren flyttades över till zoologiska trädgårdar i Tredje riket.

Resultatet var att en stor del av trädgårdens burar stod tomma – till stor frustration för stadens invånare och trädgårdens direktör, Jan Zabinski.

Burarna användes till judiska flyktingar

De tomma djurburarna visade sig nämligen vara idealiska gömställen för människor på flykt, och koordinerade av Zabinski och hans hustru Antonina, kom de under kriget att hysa flera hundra judar.

De judiska flyktingarna vistades i burarna i allt från några dagar till flera år – så länge den polska motstånds­rörelsen behövde för att hjälpa dem att fly med falska pass och andra dokument.