Ed Westcott / American Museum of Science and Energy/Wikipedia
2. verdenskrig

När slutade andra världskriget?

Krigshandlingarna upphörde i september 1945. Kriget avslutades officiellt först den 31 december 1946 när USA:s president Harry S. Truman skrev under Proclamation No. 2714, som förklarade alla krigshandlingar för avslutade. Det skulle dock gå ytterligare fyra år innan USA skrev under fredsavtal med Japan och Tyskland. Freds­avtalet med Japan skrevs under den 8 september och fredsavtalet med Tyskland den 19 oktober 1951.