Mussolini: Vilka var Svartskjortorna?

Hade Mussolini elittrupper under andra världskriget – liksom Hitler hade SS?

Mussolinis livvakt Svartskjortorna var det italienska fascistpartiets väpnade gren. Uppdraget var att försvara Mussolini mot både inre och yttre fiender.

När nazisterna grundade SS-styrkorna var det faktiskt med inspiration från Italien.

Vid första världskrigets slut bildade Mussolinis fascister de så kallade squadristi. De var en paramilitär styrka av råbusar, som skulle ta upp kampen mot socialistiska organisationer. Medlemmarna klädde sig i svarta skjortor, likadana som hade burits av de italienska stormtrupperna under kriget.

Säkrade Mussolinis makt

Svartskjortorna uppgick till 200000 man år 1922. Efter våldsamma uppror mot socialisterna tog de kontrollen över delar av Italien. Deras marsch mot Rom i oktober blev en maktdemonstration som säkrade posten som premiärminister åt Mussolini. Under de följande 20 åren var denna styrka hans personliga armé med uppgift att undanröja alla hot om militärkupper.

I hela Europa imiterade högerextremistiska partier Svartskjortorna. Den mest framgångsrika kopian var Hitlers SS, som överträffade sin italienska förebild under andra världskriget.

Svartskjortorna var dock klena i strid. De deltog i alla den italienska arméns strider, men deras insats var sämre än de vanliga styrkornas. Mussolini kunde heller inte räkna med Svartskjortorna som skydd mot interna fiender. De ingrep således inte när han störtades vid en kupp 1943.

Läs också: Vad är fascism? Från Mussolini och Hitler till i dag.