Minsveparna: Royal Navys okända hjältar

En av brittiska flottans viktigaste uppgifter var minsvepning. Över 700 fartyg låg i tjänst under 1940-talet och deras besättningar hotades ständigt både från havet och luften. Men eftervärlden har varit otacksam: slagskepp och hangarfartyg har fått all berömmelse.

minsvepare andra varldskriget storbritannien

Denna bild på en liten minsvepare på jakt har fångats någonstans längs Storbritanniens kuster 1940.

© Keystone-France/Getty
Brittisk minsvepare i andra världskriget. På bilden en paravan.
© Imperial War Museum

Paravan fiskade efter minor

Sjömän hissar upp en paravan, ett skyddssvep, på en minsvepare av Algerine-klassen. Under minsvepning släpades paravaner fästa i stålvajrar efter skeppet, en på vardera sidan. Om vajrarna kom i kontakt med förankringskättingen till en mina, skars denna av och minan flöt upp till ytan.

Brittisk minsvepare av Algerineklass i andra världskriget.
© Imperial War Museum

Havets arbetshästar

I bakgrunden syns besättningsmän på HMS Foam som gör sig redo att skicka över en stålvajer till ett skepp tillhörande Algerineklassen någonstans utanför Skottlands kust. Algerineskeppen var stora, moderna minsvepare som massproducerades i inte mindre än 110 exemplar mellan 1942 och 1944. Vissa anser att de tillhörde de bästa brittiska minsveparna under hela kriget.

Brittisk minsvepare i andra världskriget. På bilden skjuter besättningsmän sönder minor med gevär.
© Imperial War Museum

Minjakt med bössa

Besättningsmän på minsveparen BYMS 2189 skjuter sönder minor med gevär. De deltar i operationen att minröja floden Schelde i Holland i november 1944 för att öppna upp Antwerpens väldiga hamn för allierat bruk. Det tog tio flottiljer minsvepare tre veckor att röja sjöleden. 267 minor oskadliggjordes. I december strömmade 18 000 ton krigsmaterial i veckan genom hamnen.

minsvepare byms 2026 minsprangning andra varldskriget

Minsvepare spränger minor utanför Frankrike 1944. Andra världskriget.

© Imperial War Museum

Minsprängning

Exploderande minor syns från BYMS 2026:s däck. Fotot är taget på Frankrikes sydkust, troligen morgonen den 15 augusti 1944, dagen D för operation Dragoon. Det har skrivits mycket om landstigningen i Sydfrankrike genom åren, betydligt mindre om de 112 minsvepare som röjde väg för invasionsflottan och landstigningsfartygen. Notera stället med gevär.

Dop i skeppsklocka ombord på en brittisk minsvepare (HMS Albury) under andra världskriget.
© Imperial War Museum

Döpt i en skeppsklocka

Pastor C H K Sherlock har just döpt en bäbis med minsveparen HMS Alburys skeppsklocka som dopfunt. Han flankeras av föräldrarna. Skeppet sjösattes bara några dagar efter första världskrigets slut och var när fotot togs en av Royal Navys äldsta minsvepare. Under andra världskriget överlevde hon både en bombattack och en kollision. Hon krönte sin bana med att delta i operation Overlord.

Brittisk motorminsvepare i andra världskriget.
© Imperial War Museum

Stor trådrulle

Motorminsvepare 136 vevar in en elektrisk svepkabel som används för att detonera magnetminor. Hon ingick en klass på 402 skepp, som trots ett deplacement på bara 250 ton och en besättning på blott 20 man var oerhört användbara.

Brittisk minsvepare har gått på en mina och sjunker utanför Phuket i Thailand under andra världskriget.
© Imperial War Museum

Sänkt av en mina

Det är den 24 juli 1945, utanför Phuket i Thailand och Algerinklassminsveparen HMS Squirrel har just gått på en mina, en fara som minsvepare och deras besättningar ständigt levde med. Skeppet skadades så svårt att det fick sänkas. Sju besättningsmän omkom.

Publicerad i Militär Historia 8/2019