Judar och tyskar flydde från Ukraina

Efter 2: a världskriget, blev staden Zolkiew en del av Ukraina. Ukrainare avskydde judar och förföljde också etniska tyskar. Först tvingades Beck att fly till väst, strax efter det måste även Clara och hennes familj resa.

Av flyktingar hör Clara talas om nazisternas getton där judar trängs ihop och svälter innan de förs till dödsläger.

Tyskarna flydde från sin hemstad

Bara en månad innan Nazityskland kapitulerat klev tysken Valentin Beck, hans fru och dotter Ala på ett tåg som var på väg västerut - bort från den hotfulla ukrainska milisen. I Polen hade han blivit lovad att han kunde få överta en gård efter en judisk familj som förintats i ett koncentrationsläger.

Åren 1950–70 höll Beck brevledes kontakt med Clara och hennes judiska familj.

Familjen Beck hedrades i Yad Vashem

År 1995 hedrades Valentin och Julia Beck för sina modiga insatser. Det skedde vid en ceremoni på Yad Vashem - centrum i Jerusalem för dokumentation, forskning, undervisning och utställningar om förintelsen. Det är också en minnesplats. 200 ättlingar till de 18 judar som räddade livet genom att gömma sig under parets hus, mötte upp. Dottern Ala deltog också, hon bodde nu i Krakow i Polen.

Judar flydde till Israel

För att komma bort från Zolkiew tingades Clara och hennes föräldrar att fly i samma boskapsvagnar som transporterade judar till koncentrationslägren. Fadern övertog först en kvarn i den polska staden Legnica, men tanken på att judarna kunde få en egen stat lockade dem år 1946 att resa till Palestina. År 1957 flyttade Clara till New York med sin man. Hon har nu två söner och fem barnbarn.

Liksom Beck och Claras familj lämnade även familjerna Patrontasch och Melman staden Zolkiew år 1945. När staten Israel utropades, emigrerade de till den nyfödda nationen och kom att bosätta sig på samma gata som Clara och hennes föräldrar. På skämt kallade de sin stadsdel för "Lilla Zolkiew". De tre familjer förblev nära vänner.