Utifrån de skor och kläder man har hittat antar forskarna att en del av offren är civila.

Jordskalv avslöjar massgrav i Slovenien

En stor nyfunnen massgrav från tiden efter andra världskriget innehåller kvarlevorna av 700 slovener som avrättats för förräderi.

De jordiska kvarlevorna av 700 personer som dödats i kölvattnet av andra världskriget har hittats i en massgrav nära den slovenska staden Prevalje. De mördade är slovener som samarbetat med nazisterna under kriget. Efter kriget har lokala antinazister avrättat slovenerna i en närliggande skog. Befolkningen ville hämnas tyskarnas grymheter.

Den tre meter breda och 21 meter långa graven innehåller lik av både män och kvinnor. De flesta är bakbundna med händerna på ryggen.

”Några av offren har skjutits, andra verkar ha dödats med ett vasst föremål, troligen en yxa”, säger Marko Strovs, som kartlägger slovenska massgravar.

De många liken har kastats ned huller om buller i den stora massgraven.

Enligt Strovs har rykten om massavrättningar florerat i området ända sedan efterkrigstiden. Anledningen till att graven nu har hittats är ett jordskred som orsakats av översvämningar.

Myndigheterna i Jugoslavien har försökt tona ned hämndaktionerna efter andra världskriget, men fyndet av flera massgravar under senare år visar att tusentals personer avrättats.

Kanske är du intresserad av...