Japansk ubåt löser Pearl Harbors gåta

Historiker säger sig ha funnit en japansk miniubåt som ska ha deltagit i attacken mot den amerikanska flottbasen Pearl Harbor år 1941.

Miniubåten ligger i tre delar på havets botten. Bilderna kommer från en videoinspelning.

Det var inte bara japanska flygplan som sänkte delar av den amerikanska ­Stilla­­havsflottan i Pearl Harbor på Hawaii år 1941. En ameri­kansk historiker är övertygad om att han nu har hittat resterna av en japansk miniubåt som lär ha sänkt minst ett amerikanskt krigsfartyg. Enligt experter kan fyndet lösa den fråga som forskare har debatterat i nästan 70 år.

Den 24 meter långa ubåten hittades cirka fem kilometer från Pearl Harbor. Historikerna har länge vetat att fem japanska miniubåtar deltog i attacken. Fyra av dem förstördes innan de hann avfyra sina torpeder, men den femtes öde har varit okänt. När en dykare nyligen skickade bilder av en ubåt som han foto­graferat på havs­botten till historikern Parks Stephenson, blev denne helt övertygad om att det måste vara den femte ubåten som till slut hade hittats.

Örlogsfartyget USS Oklahoma träffades av japanska torpeder och gick till botten vid Pearl Harbor.

”Så snart jag såg bogen på den, med den speciella nätskäraren, visste jag att vi hade lokaliserat den femte mini­ubåten”, säger Stephenson.
Historikerna anser sig ha hittat bevis för att ubåten hann avfyra båda sina 400 kilo tunga torpeder och sänka slagskeppet USS Oklahoma.