Public domain

Japansk krigsförbrytare fick bin Ladin-behandling

Efter andra världskriget befarade USA att japanska krigsförbrytare skulle bli martyrer. Därför gick den värsta av dem alla ett särskilt öde till mötes.

Efter andra världskriget dömdes den japanske generalen Hideki Tojo för krigsbrott. Efter det att han hängts kremerade amerikanerna hans lik. Vad som hände med askan har dock hittills varit hemligstämplat.

Tojo, som även var premiärminister mellan åren 1941 och 1944, bar ansvaret för 14 miljoner civila kinesers död samt utsvältning av krigsfångar. Under sitt arbete med en bok om japanska krigsförbrytare gick historikern Hiroaki Takazawa vid Nihon University i Tokyo igenom alla relevanta dokument.

I National Archives i Washington hittade han ett hemligstämplat dokument från år 1948, undertecknat av en amerikansk major.

”Jag attesterar härmed att jag tog emot de jordiska kvarlevorna, övervakade kremeringen och personligen spred ut askan till sjöss”, skrev major Luther Frierson.

I de federala amerikanska arkiven hittade Takazawa dokumentet om Tojos öde.

© Hiroaki Takazawa/Nihon University

Amerikanerna ville förödmjuka Japan

”Jag blev inte förvånad, för jag hade hört rykten om att krigsförbrytarnas aska spreds ut till havs. Förutom att man ville förhindra att de jordiska kvarlevorna skulle förhärligas tror jag att den amerikanska militären inte ville låta askan återvända till Japan, som en sista förödmjukelse”, säger Takazawa.

Samma metod använde de amerikanska specialstyrkorna efter att ha skjutit Usama bin Ladin år 2011. Det gjordes bland annat för att förhindra att hans grav skulle bli en samlingsplats för extremister.