Japan identifierar medlemmarna av fruktad enhet

Japanska myndigheter har uppgett namnen på medlemmarna av den militära enheten ”731”, som under andra världskriget utförde dödliga medicinska experiment på många tusen fångar.

Mer än 3000 personer omkom till följd av de medicinska experimenten på Enhet 731.

© Bridgeman

En lista med totalt 3607 namn, militära grader och personliga upplysningar om japanska soldater, läkare, sjuksköterskor, kirurger och ingenjörer, som före och under andra världskriget utförde medicinska experiment på levande fångar, har för första gången lämnats ut till en medborgargrupp i Japan.

Det skriver flera internationella medier, däribland den brittiska tidningen the Guardian och den japanska tidningen the Japan times.

Medborgargruppen leds av professor Katsuo Nishiyama vid Shiga University of Medical Science i Japan.

”Det är första gången nästan alla de faktiska namnen på och adresserna till enhetens personal har publicerats som ett officiellt dokument”, säger han till den japanska tidningen.

Utförde medicinska experiment

Enhet 731 var en hemlig militär enhet, som 1936 upprättades för att utveckla biologiska vapen åt den japanska armén.

I sitt arbete utförde enhetens personal en lång rad grymma medicinska experiment och försök på levande män, kvinnor och barn från bland annat Kina, Korea och Sovjetunionen.

”Experimenten” omfattade bland annat operationer utan bedövning, injektion av sjukdomar som tyfus, kolera och tuberkulos, samt avlägsnande och omplacering av fångarnas lemmar och organ.

Mer än 3000 fångar dog till följd av experimenten.

Var ”apor” i själva verket människor?

Det är Japans nationalarkiv som lämnat ut personallistan till Katsuo Nishiyama.

Han har bestämt sig för att undersöka bland annat om en viss forskare, som ingick i enheten, och som efter kriget uppnådde akademiskt erkännande för sina forskningsresultat, byggde sina resultat på försök med apor, som han själv påstod, eller om resultaten snarare byggde på försök på människor under kriget.

Nishiyama överväger även att publicera hela listan på nätet i hopp om att det ska kasta nytt ljus över enhetens hemska historia.