Hur många svenskar var frivilliga i Waffen-SS?

Under andra världskriget anmälde sig tusentals frivilliga från olika europeiska länder till Waffen-SS. Hur många av dem var svenskar?

Friviliiga i Waffen-SS.

Under andra världskriget stred utländska frivilliga från hela Europa för Nazityskland. En del var etniska tyskar, andra sökte tysk tjänst av ideologiska eller äventyrliga skäl.

Trots löften om ersättning i form av pengar och mark i de ockuperade områdena i Östeuropa sökte inte fler än ungefär 200 svenskar frivilligtjänst i den tyska krigsmakten.

Huvuddelen av rekryterna hamnade i Waffen-SS, den militära grenen av SS som på papperet stod vid sidan av krigsmakten Wehrmacht och från början var ett slags elitförband.

Fler från Norge och Danmark

Ytterligare ett fåtal svenskar tjänstgjorde i Luftwaffe eller i den tyska flottan. Som jämförelse kan nämnas att 12 000 danskar och 15 000 norrmän sökte tjänst i Waffen-SS. Av olika skäl antogs dock mindre än hälften, ungefär 6 000 från varje land.

Från Nederländerna, som liksom Norge och Danmark var ockuperat av Tyskland, anslöt sig hela 22 000 man till tyska frivilligförband.

Antalet svenskar som stred i tysk tjänst var alltså relativt litet och detta sågs som ett stort misslyckande i Berlin. Betydligt fler svenska medborgare – ungefär 1 000 stred faktiskt för USA, Storbritannien och Norge under kriget.