World History Archive ARPL/Imageselect

Hur dödlig var bomben över Hiroshima?

När atombomben träffade Hiroshima 1945 fick det förödande och långvariga konsekvenser för både staden och dess invånare.

Klockan 08.15 den 6 augusti 1945 såg invånarna i Hiroshima ett kraftigt ljussken på himlen.

Sedan hördes en öronbedövande smäll, innan ett gigantiskt svampmoln reste sig cirka tolv kilometer över den japanska ­staden.

Amerikanerna hade fällt en atombomb med samma styrka som cirka 16000 ton TNT-sprängmedel för att tvinga Japan att kapitulera.

Undersökningar har visat att cirka 90 procent av de japaner som befann sig inom en radie av en kilometer från bombens nedslagspunkt dödades omedelbart.

Bombens kraft var dock väldigt koncentrerad, och på ett avstånd av cirka fem kilometer från ground zero hade de flesta goda ­möjligheter att överleva explosionen.

Cirka 140000 personer av en be­folkning av cirka 350000 uppskattas ha dött 1945 till följd av atombomben över Hiroshima.

De följande åren ­fortsatte den radioaktiva strålningen dock att kräva offer.

Hos många överlevande hade celler och vävnad skadats, och ett par år efter angreppet registrerades de första cancerfallen.

En kvalificerad bedömning är att cirka 60000 personer dog av strålningssjuka decennierna efter kriget.