Hitlers tyska motståndare

Det var både svårt och livsfarligt att sätta sig upp mot Hitler, men det fanns grupper och personer, som försökte. Här är 10 exempel.

Det var i det närmaste omöjligt att sätta sig upp mot Hitler. Nazityskland hölls i ett järngrepp, och en stor säkerhetsapparat skulle se till att alla stödde diktaturen och krigsinsatsen.

Men bakom fasaden pyrde protesten. Små grupper och enskilda personer var redo att ta risken, ofta med fara för eget liv, och de bjöd motstånd inifrån – ända från det nazistiska maktövertagandet till det tredje rikets fall år 1945.

Mitt framför näsan på nazisterna

1933. Medlemmar i SA griper kommunister.

Nazisterna grep omkring 60000 tyska kommunister från 1933 till 1935, och SA dödade omkring 2000 – bland annat under Köpenicker Blutwoche, då 500 greps och minst 22 dödades. En handfulsl mindre grupper upplöste formellt sig själva för att bli osynliga och arbetade vidare illegalt.

En av dem, som inte ens hade något namn, delade ut flygblad och utförde småsabotage mitt i Berlin ända fram till 1944. Då grep Gestapo av en slump en kurir, och det ledde till anhållande av 280 medlemmar av nätverket. 108 avrättades direkt.

Thälmannbrigaden

Ernst Thälmann

År 1935 hade Gestapo krossat nästan allt kommunistiskt motstand i Tyskland. När det spanska inbördeskriget började året därpå, blev det därför en symbolisk fortsättning av kampen mot fascismen.

Kommunisten Ernst Thälmann samlade en exiltysk brigad, som räknade inemot 5000 man. Bara 2000 överlevde kriget, och vid freden överlämnades många till Gestapo och skickades tillbaka till Tyskland. Ernst Thälmann dog den 18 augusti 1944 i koncentrationslägret Buchenwald.

General hängdes ut som homosexuell

General Werner von Fritsch

General Werner von Fritsch var en besvärlig man. Han var soldat av den gamla skolan och betraktade nazisterna som vulgära uppkomlingar och deras SS som ett gäng amatörer. Och han sade det öppet.

Ingen i hela den militära hierarkin tordes emellertid opponera sig mot honom, för han var en av de bästa. År 1937 var han kandidat till posten som generalstabschef. När han vid ett möte samma år kritiserade Hitlers offensiva militära planer som strategiskt dåraktiga, gjorde han sig till ett lätt offer i en maktkamp mellem Göring och Himmler. Den senare fick sitt SS till att skaffa fram ”dokumentation”, som visade att att den ogifte generalen var homosexuell, och det var tillräckligt för att stoppa hans karriär.

Werner von Fritsch avsattes den 4 februari 1938. När kriget började, kallades han dock in igen och blev den andre officer som stupade i strid den 22 september 1939. Undersökningar tydde på att han aktivt sökte döden.

Samlade material om Hitlers brott

När Hitler 1938 hade planer på att provocera en tysk-tjeckisk kris, började Hans Oster samla komprometterande material om Führern. Oster var officer i underrättelse- och kontraspionagetjänsten Abwehr, och han lyckades sätta samman en grupp, som fick till uppgift att som ett led i en statskupp anhålla Hitler för att undvika krig.

Chefen för Abwehr, amiral Canaris, kände till planerna och tittade åt ett annat håll. Osters material skulle användas vid en rättegång.

Planen genomfördes dock aldrig, för i september 1938 lyckades Italiens Benito Mussolini och Herman Göring hitta en fredlig lösning på krisen, som emellertid innebar att Tjeckoslovakien tvingades avstå Sudetenland till Tyskland.

Hans Oster stannade kvar i tjänst, men efter attentatförsöket mot Hitler i juli 1944 greps han, och efter det att amiral Canaris dagböcker hittats den 4 april 1945, hängdes Oster fem dagar senare.

Generalen planerade generalstrejk

General Ludwig Beck

Hitlers planer på krig fick 1938 general Ludwig Beck att organisera en militär opposition. Han planerade att övertala generalerna att generalstrejka för att få Führern på andra tankar. Det lyckades inte, så i stället planerade han en statskupp, som självaste generalstabschefen Franz Halder stödde.
Halder ville emellertid inte gå med på någon statskupp med mindre än att Hitler förklarade krig mot Tjeckoslovakien. Han ville avslöja Führern som krigshetsare. Krigsförklaringen kom dock aldrig, och därför föll planen platt till marken.

Planer för Tag X

Greve Helmuth James von Moltke samlade 1940 en krets av systemkritiker på sitt gods Kreisau i Schlesien. Därefter träffades medlemmarna ofta för diskreta samtal om Tyskland efter Tag X (Dagen X), dagen för nazismens fall.

Kreisauergruppen växte, men den bestod av både socialister och konservativa, av präster och ateister, och de kunde enas om handling här och nu. Däremot gjorde de stora utkast till ett federalt Europa med Tyskland som en av många medlemsstater.

Tankar som dessa var landsförrädiska, så när Gestapo 1944 spårat upp studiegruppen, avrättades greven och en rad medlemmar.

Sex flygblad gav dödsstraff

Hans Scholl, Sophie Scholl & Christoph Probst

”Inget är ovärdigare för ett kulturfolk än att låta sig styras av mörkermän,” skrev Hans Scholl i ett flygblad år 1942. Från att ha varit en entusiastisk medlem i Hitlerjugend hade han utvecklats till antinazist, och som studerande vid universitetet i München bildade han tillsammans med sin syster Sophie och vännen Christoph Probst en underjordisk organisation med täcknamnet Vita rosen.

Deras motstånd bestod i flygblad. De fick sympatisörer, och Vita rosen öppnade en avdelning i Hamburg, men när de höll på att dela ut sitt sjätte flygblad greps de tre av Gestapo den 18 februari 1943.

Fyra dagar senare ställdes de inför rätta, och redan samma dag avrättades de i giljotinen.

Von Stauffenberg: Für Deutschland

Attentatförsöket mot Hitler vid ett stabsmöte i Varglyan den 20 juli 1944 slutade med fiasko. Führern överlevde och Gestapo avslöjade gruppen som låg bakom.

En av huvudmännen bakom attentatsförsöket, greve Claus von Stauffenberg, visste också att det ursprungliga huvudsyftet med att röja Hitler ur vägen – att sluta fred med de allierade – inte längre var möjligt, som kriget hade utvecklats.

Därför hade avsikten med attentatet i stället blivit att säkra Tysklands framtid efter det totala nederlaget. ”Det handlar inte längre om Führern, ej heller om fäderneslandet, inte om min hustru och mina fyra barn, utan det handlar om hela det tyska folket,” skrev von Stauffenberg en månad före attentatförsöket.

Han avrättades genom arkebusering den 21 juli 1944, 34 år gammal.

Ökenräven var Hitlers dilemma

Generalfältmarskalk Erwin Rommel

Generalfältmarskalk Erwin Rommel hade tidigt gett uttryck för sin avsky för nazisternas brutala metoder. Oppositionen försökte värva honom, men han ville inte döda Hitler.

När en av deltagarna i attentatförsöket mot Führern i juli 1944 under tortyr påstod att Rommel varit inblandad, stod nazisterna inför ett problem. Rommel var nämligen också en dekorerad hjälte från första världskriget och hade som chef för Afrikakåren visat sig vara en av Nazitysklands utan jämförelse bästa generaler.

Hitler ville också undvika obehaglig uppmärksamhet, så därför gav hans folk Rommel ett erbjudande: om Ökenräven, som han kallades, begick självmord, skulle hans familj skonas från ytterligare repressalier.

Den 14 oktober 1944 svalde Rommel en kapsel cyanid i Gestapos närvaro och fick sedan en statsbegravning i propagandans tjänst.

Det fruktade upproret kom aldrig

Fångar som arbetade i tyska arbetsläger under kriget befriades 1945.

Tyskarna var nervösa inför de mer än 7 miljoner utländska tvångs- och slavarbetare som från 1939 fördes till landet. Den nazistiska ledningen fruktade att en väntad allierad invasion skulle utlösa ett stort arbetaruppror, och 1943 ändrade man "Walküre", namnet på beredskabsplanen för mobilisering av reservister, till att vara kodnamnet på bekämpning av ”inre oroligheter”.

De utländska arbetarna utförde spridda sabotage, och i Münchenområdet bildade ryska krigsfångar i tyska företag en hemlig organisation.

Gestapo anhöll 1944 minst 2700 utlänningar för påstått sabotage. Det stora upproret med strejker och väpnad kamp kom emellertid aldrig, men den tyska rädslan för detta band upp stora militära resurser i en tid, då varje man behövdes vid fronten.

Arkiv: 2:a världskriget

1. Nazisterna ville erövra Antarktis 2. 9 april 1940: Hitler ville ha Norge 3. Graf Spees sista resa 4. Vinterkriget: Gerillakrig i 40 graders kyla 5. Slaget om storbritannien 6. Winston Churchill: Ensam mot Hitler 7. Churchills hemliga armé 8. Nazispioner förde bort brittiska MI6-agenter 9. Hitler: Hur såg hans tusenårsrike ut? 10. Norges fall: Churchill gav bort segern till tyskarna 11. Jakten på Bismarck 12. Video: Invasion av Kreta 13. Judiska pengar betalade Hitlers krig 14. Tiger: Hitlers superstridsvagn 15. Hangarfartyg av isskulle avgöra kriget 16. Japanernas värsta krigsförbrytelser 17. Aktuellt nummer: Bröder på nazistjakt – Storstadsguide till Barcelona 18. Britterna bombade civila tyskar med flit 19. Tio i topp: Andra världskrigets jaktplan 20. Atlantvallen skulle stänga in Europa 21. Video: Pedestal - Malta skall räddas! 22. 10 flygplansfloppar från andra världskriget 23. Reinhard Heydrich – Hitlers blonde bödel 24. Vilken kodmaskin var bäst? 25. Tarawa: Värre än D-dagen 26. Amerikanerna teg om Stalins krigsförbrytelser 27. Möt Hitlers kvinnliga tyranner 28. Kamikazepiloternas första självmordsattack 29. Hitlers tyska motståndare 30. Fallskärmsjägare gick i spetsen under D-dagen 31. Galleri: Allierat nederlag vid Arnhem 32. Jakten på nazisternas stulna skatter 33. V-1-roboten terroriserade London 34. D-dagen: Specialstridsvagnar banade väg för invasionen 35. Ny serie om D-dagen 36. Tonårsarmé håller stånd i Normandie 37. Hur många soldater dog under andra världskriget? 38. Ladda ned artikel - Slutmål: Japan 39. Hur länge var det strålning i Hiroshima? 40. USA:s slutmål: Japan 41. Krigsförbrytare: 9 000 nazister flydde till Sydamerika 42. Rättegången i Nürnberg: Göring trivdes i rampljuset 43. Britterna torterade tyska krigsfångar 44. Hur kom den polska armén ut ur Polen? 45. Hitlers osynliga jaktflygplan skulle vinna kriget 46. Interaktiv teckning: Spitfire 47. Varför vann de allierade över axelmakterna?

Kanske är du intresserad av...