Tomasz Wacko/NIA

Hitlers atomfabrik öppnar för besökare

Nu kan intresserade besöka Norges hemlighetsfulla tungvattenanläggning, som 41 allierade soldater offrade livet för att förstöra.

Natten den 28 februari 1943 väcktes invånarna i Telemarken i sydvästra Norge av en kraftig explosion. Norska agenter i brittisk tjänst hade genomfört ett av andra världskrigets djärvaste sabotagedåd:

Explosionen sprängde tungvattenfabriken i Vemork i luften. Fabrikens destillationsanläggning producerade tungt vatten, som Nazityskland behövde för att utveckla kärnvapen.

Operationen var en välbehövlig framgång efter en misslyckad attack året innan, då 41 allierade soldater omkom i en flygkrasch eller greps och avrättades av tyskarna.

Flyganfall förstörde under 1943 resten av tungvattenfabriken, och sedan dess har den stått som en ruin. Men nu öppnas ett helt nytt museum på platsen – till minne av det viktiga angrepp som grusade Hitlers hopp om att utveckla en atombomb och vända krigslyckan.

För att bevara resterna av den utbombade Vemorkanläggningen har museet låtit uppföra en beskyddande byggnad utanpå den gamla anläggningen. Den 18 juni slår den nya delen av museet upp dörrarna för besökare.

Den nya museibyggnaden kapslar in källaren, som i dag ser ut som när den övergavs efter de allierades flyganfall.

© Zenisk AS

Tungt vatten skulle till Tyskland

Under kriget producerade fabriken i Vemork årligen tolv ton tungt vatten – det vill säga vatten i vilket den ena eller båda väteatomerna ersatts av en tung och stabilare isotop.

Endast en bråkdel av det tunga vattnet nådde dock Tyskland, där det skulle användas i en kärnreaktor, vars syfte var att leda till konstruktionen av Nazitysklands kärnvapen.